Αμοιβαία μετάθεσή ειδικού φρουρού που υπηρετεί Δ.Α.Δ.Α για ΚΕΡΚΥΡΑ

Επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό ειδικο φρουρο που υπηρετεί Κέρκυρα, ή οργανική μου είναι διευθυνση άμεσης δράσης αττικής Τηλ. 6936749004