Αμοιβαία μετάθεση απο Δ.Α. Καστοριάς στην Δ.Α. Ιωαννίνων

Ζητώ αμοιβαία μετάθεση με οποιονδήποτε συνάδελφο που καλύπτει οργανική θέση στο βαθμό του Αστυφύλακα-Υπαρχιφύλακα-Αρχιφύλακα και σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ.Α. Ιωαννίνων