Αμοιβαία μετάθεση ΑΣΤ. απο Α.Τ. ΠΑΠΑΓΟΥ για Α.Δ.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΣΤ. απο Α.Τ. ΠΑΠΑΓΟΥ (Β/Α ΑΤΤΙΚΗ) 
επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση για Α.Δ.ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6983960135