Αμοιβαία μετάθεση Υ/Α υπηρετών στη Δ.Α. Κέρκυρας για Γ.Α.Δ.Α.

Επιθυμώ να μετατεθω στη ΓΑΔΑ και φέρω το βαθμό του Υ/Α από σχολή Αξιωματικών. Υπηρετώ διεύθυνση αστυνομίας Κέρκυρας Τηλ. 6972914200