Αμοιβαία μετάθεση Υπαρχ/κα απο Δ.Α. Ξάνθης στην Δ.Α. Καβάλας.

Υπαρχυφυλακας που υπηρετεί στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ξάνθης επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο που υπηρετεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ.Α. Καβάλας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6970010430