Αμοιβαια Ανθυπαστυνομου

Ανθυπαστυνομος που υπηρετεί Α.Τ. Νέας ΣΑΝΤΑΣ Κιλκίς επιθυμεί αμοιβαία μεταθεση με Ανθυπαστυνομο ή Αρχ/κα Π.Σ. που υπηρετεί στη ΓΑΔΘ .