ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ Π.Σ. ΠΟΥ ΥΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ Δ.Α.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΑΠΟ Δ.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,Δ.Α.ΑΡΤΑΣ,Δ.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,Δ.Α.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η' Δ.Α.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.ΤΗΛ.6978400079