ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ Γ.Α.Δ.Α ΣΕ Α.Δ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  • Βαθμοφόρος που υπηρετεί σε κεντρική υπηρεσία ασφαλείας στην Αθήνα (Γ.Α.Δ. Αττικής), επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό  του (Ανθ/μο ή Αρχ/κα Π.Σ.) από Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ή Α.Δ. ???????.