ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ Δ.Α.ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ Γ.Α.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπαρχιφυλακας που υπηρετεί στην Υ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από Γ.Α.Δ.Θ..