ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ Υ.Α.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ