ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ Υ.Α.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπαρχιφυλακας που υπηρετεί στην Υ.Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από Γ.Α.Δ.Θ.