ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΣΤ/ΚΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (Α' Α.Τ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΗΛ 2226023333