ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΦ

Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Διέυθυνση Άμεσης Δράσης Αττικης/ΔΙ.ΑΣ επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο των παρακάτω υπηρεσιών (Α.Τ Κυθήρων - Πόρου - Σπετσών - Αίγινας).
Όπως επιθυμεί αμοιβαία και με συνάδελφο ο οποίος υπηρετεί στην ΔΙ.ΑΣ Β/Α Αττική..
Επικοινωνία e-mail: [email protected]