ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΑΝΘ/ΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗΛ 2531083215