ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ Α΄ Α.Δ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟ Γ.Α.Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΗΛ. 6948434734