Ανθ/μος από Ρέθυμνο θέλει μετάθεση στην Θεσσαλονίκη

Ανθυπαστυνόμος Υπηρετεί στο Α.Τ Λάμπης (Σπήλι) Νομός Ρεθύμνου (Κρήτη) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση στην Θεσσαλονίκη. τηλ ποικινωνίας 6974224007