ΑΝΘ/ΜΟΣ (Α.Υ.) ΓΙΑ Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟ Γ.Α.Δ..Α.

Δεν επιθυμώ πλέον την αμοιβαία.