Ανθυπαστυνομος απο Γ.Α.Δ.Θ. για Δ.Α. Πέλλας.

Ανθυπαστυνόμος από Γ.Α.Δ.Θ. επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με Ανθυπαστυνόμο ή Αρχιφύλακα από Δ.Α. Πέλλας
Αρ. τηλ. 6987060082