ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΑΠΟ ΑΔ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΔ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!