ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΑΠΟ Γ.Α.Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ, τηλ. 6945750640