ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΑΠΟ Τ.Α. ΤΗΣ Υ.Α.Β/Α.Α. ΓΙΑ Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η΄ Δ.Α.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΑΠΟ Τ.Α. ΤΗΣ Υ.Α.Β/Α.Α. ΓΙΑ  Δ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η΄  Δ.Α.ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6933005245.