Ανθυπαστυνόμος από Δ.Α. Χανίων για Δ.Α. Άρτας.

Ανθυπαστυνόμος από Δ.Α. Χανίων επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση για Δ.Α. Άρτας. (τηλ. 6973746837)