Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στο Α.Τ. Τρίπολης της Δ.Α. Αρκαδίας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με ομοιόβαθμό του από Γ.Α.Δ.Αττικής.