ΑΡΧΙ/ΚΑΣ(ΠΣ) (ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ) ΕΝΤΟΣ Γ.Α.Δ.Α

ΑΡΧΙ/ΚΑΣ (ΠΣ) (ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ) υπηρετω στην ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ επιθυμω ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
6970224000