Αρχιφύλακας Π.Σ. που υπηρετώ στην Δ.Α.Ηλείας για αμοιβαία με Ανθ/μο-Αρχ/κα Π.Σ. που υπηρετεί στην Δ.Α.Καρδίτσας

Είμαι Αρχιφύλακας Π.Σ. και υπηρετώ στο Α.Τ.Ανδραβίδας Ηλείας και επιθυμώ αμοιβαία με συνάδελφό μου που υπηρετεί στην Δ.Α.Καρδίτσας. Τηλ.: 6977145079.