Αρχ/κας (Α.Υ.) από Γ.Α.Δ.Α. για Γ.Α.Δ.Θ.

Αρχ/κας (Α.Υ.) απο Γ.Α.Δ.Α. επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θ.
Τηλ. επικοινωνίας: 6972033455