ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ Β' Τ.Τ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ Β' Τ.Τ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΤΗΛ.: 6973969828