Αστυφύλακας στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για ΑΔ Χαλκιδικής ή ΓΑΔ Θεσσαλονίκης

Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση για ΑΔ Χαλκιδικής ή ΓΑΔ Θεσσαλονίκης 6971800855