Αστυφύλακας

Αστυφύλακας από την ΥΜΕΤ επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση εντός ΓΑΔΑ (κέντρο).
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981090392