ΑMOIBAIA METΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΓΑΔΑ ΓΙΑ Β΄ Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στο Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με Ανθ/μο ή Αρχ/κα (Α.Υ.) που υπηρετεί στο Β΄ Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης.
Λοιπές πληροφορίες στο τηλέφωνο 6974944199 και στο e-mail:  [email protected]