Ειδικός φρουρός από Αεροδρόμιο Αθηνών ζητώ αμοιβαία με όπκε

Ειδικός φρουρός στο ελ. Βενιζέλος κ ζητώ αμοιβαία με όπκε.
6955735330