Ειδικός φρουρός από ΓΑΔ Αττικής για ΓΑΔ Θεσσαλονίκης

Ειδικός φρουρός που υπηρετεί στην Γαδ Αττικής (ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα) επιθυμείς αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γαδ Θεσσαλονίκης.