Ειδικός φρουρός από Δ. Α. Δ. Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μεταθέση στην Α.Δ. Λασιθίου ή στα Τ. Α. Ε Λασιθίου.

Ειδικός φρουρός από Β'Α.Τ.Αιγαλεω επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση στην Α.Δ.Λασιθίου ή Τ.Α.Ε Λασιθίου τηλ 2155511198