ΕΦ απο ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ για ΓΑΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Φ. απο ΑΤ ΠΑΠΑΓΟΥ (Β/Α Αττικής) 
επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο απο Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
6932295652