ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΟΒΑΘΜΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΗΛ. 6972657837