Υπαρχιφυλακας από ΔΔΑΣ ΑΕΑ επιθυμεί αμοιβαία για ΑΔ Μαγνησίας ή ΑΔ Σαμου

Επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση με ομοιοβαθμο για κάλυψη οργανικής θέσης για Α.Δ. Μαγνησίας ή ΑΔ Σάμου από ΑΕΑ Διευθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.τηλ 6988502576