Υπαρχ/κας από Ρόδο ζητά αμοιβαία μετάθεση για Α.Δ. Ιωαννινων

Υπαρχιφύλακας Λέφας Απόστολος, υπηρετώ Ρόδο και επιθυμώ αμοιβαία για Α.Δ. Ιωαννινων. Τηλ. 6973205764