ΥΠΑΡΧ. ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΙΑ Α.Δ ΣΕΡΡΩΝ

Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί σε Α.Τ της Α.Δ Χαλκιδικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ Σερρών.
ΤΗΛ. 6948111181