ΥΠΑΡΧ. ΖΗΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ Δ.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ Δ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΖΗΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΑΠΟ Δ.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ Δ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή
ΓΙΑ Δ.Α. ΧΑΝΙΩΝ.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΓΙΩΡΓΟΣ 6977912454