Υπαστυνόμος από Γ.Α.Δ.Α ζητά αμοιβαία μετάθεση για οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης

πληροφορίες 6906461125