Υπ/κας από Υ.Δ.Π.Μετανάστευσης Αν.Αττ. για Α.Δ Θεσπρωτίας

Υπηρετώ στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής (Γέρακας) και επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση με οποιονδήποτε Αστυφύλακα, Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα, ανακριτικό ή μη, που να υπηρετεί αντίστοιχα σε υπηρεσία Αλλοδαπών της Α.Δ Θεσπρωτίας.
Για κάθε ενδιαφερόμενο, τα απαραίτητα κρητήρια που πρέπει να πλοιρούμε και οι δύο είναι - χωρίς καμία εξαίρεση - τα εξής:
1. Να έχουμε δηλωμένο τόπο συμφερόντων, τον τόπο στον οποίο θέλουμε να μετατεθούμε αντίστοιχα. Δηλαδή, εγώ έχω δηλωμένο τόπο συμφερόντων τη Θεσπρωτία και εσύ πρέπει να έχεις την Αττική. Εάν έχεις δηλωμένο τόπο συμφερόντων άλλον από την Αττική ΔΕΝ εγκρίνεται η αμοιβαία.
2. Να καλύπτουμε αντίστοιχα ΙΔΙΑ οργανική θέση. Γι' αυτό διευκρινίζω και τους βαθμούς, αλλιώς ΔΕΝ εγκρίνεται η αμοιβαία.
3. Να έχουμε οργανική θέση σε αντίστοιχες υπηρεσίες την περίοδο αίτησης της αμοιβαίας. Δηλαδή, η οργανική σου θέση να ανήκει αντίστοιχα σε υπηρεσία Αλλοδαπών ή Τ.Σ.Φ. Εάν ανήκεις σε Τ.Α, Τ.Τ, Τροχαία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός του Αλλοδαπών ΔΕΝ θα εγκριθεί η αμοιβαία.
4(και τελευταίο). Να μη θέλει κανείς από τους δυό μας λιγότερα από 5 χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί. Αλλιώς ΔΕΝ εγκρίνεται η αμοιβαία.
Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να επαληθεύσετε. Επειδή, μου έχουν ήδη τύχει αρκετές περιπτώσεις , ακόμα και ΕΝΑ κρητήριο να μην καλύπτεται ΔΕΝ εγκρίνεται η αμοιβαία.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας εκ των προτέρων!