Αναγνώριση πτυχίου σχολής Αστυφυλάκων

53 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 29/01/2015 - 16:13
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 2
Αναγνώριση πτυχίου σχολής Αστυφυλάκων

Καλημέρα συνάδελφοι.
Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζουμε τελικά πώς αναγνωρίζεται πλέον το πτυχίο βγαίνοντας από τη σχολή αστυφυλάκων! Ενέχει θέση Α.Ε.Ι,
Α.Τ.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή τίποτα από τα παραπάνω;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 29/01/2015 - 16:13
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 2
Συνάδελφε σε ευχαριστώ πολύ

Συνάδελφε σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση! Θέλω να το καταθέσω το πτυχίο της αστυφυλάκων σαν δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσω περισσότερα μόρια για μια προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. Δεν ξέρω αν γίνει δεκτό αλλά θα προσπαθήσω.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ

Εάν δεις το site του ΕΟΠΠΕΠ το πτυχίο της αστυφυλάκων βρίσκεται στην βαθμιδα 5.
Εγκυκλοπαιδικά , το Γενικό λύκειο βρίσκεται στην βαθμιδα 4, τα ΑΕΙ(νομίζω καταργήθηκαν τα ΤΕΙ) 6, μεταπτυχιακό 7 και διδακτορικό 8.
Τώρα ανάλογα με την χρήση που θέλεις να κάνεις ίσως "πιάνει" ή όχι. Δεν είναι ισάξιο του ΑΕΙ (της ΣΑΕΑ είναι) αλλά αναγνωρίζεται αν θέλεις πχ να δώσεις κατατακτήριες σε κάποια σχολή με κατάθεση πτυχίου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 9 μήνες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 13:44
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 43
Μια φορά το έγραψα και

Μια φορά το έγραψα και εμφανίστηκε 20. Αν μπορεί κάποιος moderator ας το ρυθμίσει παρακαλώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 4 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Μιας και τέθηκε θέμα πτυχίου

Μιας και τέθηκε θέμα πτυχίου σχολής μια ερώτηση παιδια:
Έχω σκοπό να δώσω κατατακτήριες στο Τμήμα Ψυχολογίας και προφανώς πρέπει να καταθέσω το πτυχίο της σχολής (αστυφυλάκων) , το οποίο όμως δεν έχω στα χέρια μου (όταν τελείωνα τη σχολή ήμουν σε σκέψη να αναζητήσω την τύχη μου αλλού, πέρα απο την αστυνομία, οπότε δεν άνοιξα βιβλίο , βγήκα απο τη σχολή τελευταίος -τελευταίος όμως :)))))) - με ένα πτυχίο που με έκανε να ντρέπομαι για την ύπαρξή μου , οπότε δεν ξέρω καν αν το κράτησα ή που μπορεί να βρίσκεται). Μπορώ να ζητήσω αντίγραφο του πτυχίου απο το αρχηγείο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία? Ή αρκεί π.χ. μια βεβαίωση απο την Υπηρεσία οτι αποφοίτησα - απορίας άξιον το πως - απο τη σχολή αστυφυλάκων?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 12/06/2014 - 13:55
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 10
Κάνεις μια αναφορά ιεραρχικώς

Κάνεις μια αναφορά ιεραρχικώς προς την Αστυνομική Ακαδημία / Σχολή Αστυφυλάκων (Κομοτηνή), στην οποία θα αναφέρεις ότι επιθυμείς αναλυτική βαθμολογία για να την χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογητικό για να δώσεις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψυχολογίας. Οι συνάδελφοι απαντούν άμεσα

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 4 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 12/01/2014 - 15:47
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 18
Αν ντρέπεσαι πολυ,μπορείς να

Αν ντρέπεσαι πολυ,μπορείς να επιστρέψεις τις έως τώρα απολαβές σου

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 11/02/2013 - 18:17
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 27
Tο πτυχίο της σχολης

Tο πτυχίο της σχολης αστυφυλάκων ενέχει θεση πτυχίου μεταδευτεροβαθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ).Για αυτό και η φοίτηση είναι υπερδιετους.αν θέλεις συνάδελφε να κατέχεις τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σπούδασε οκτώ εξάμηνα.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 29/09/2012 - 04:41
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 12
Πτυχίο Αστυφυλάκων

Το πτυχίο της Αστυφυλάκων αναγνωρίζεται ως ανώτερος τίτλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η σχολή Αστυφυλάκων επίσης ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορείς να δώσεις με το πτυχίο καταταρκτήριες σε πολλές  άλλες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δέχονται το πτυχίο της σχολής .  

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 11/02/2013 - 18:17
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 27
Σύμφωνα με το αρ. 2 του ν.

Σύμφωνα με το αρ. 2 του ν. 3549/07 ορίζεται με σαφήνεια ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ βαθμίδα εκπαίδευσης αποτελείται από
α) τα ΑΕΙ, δηλαδή τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και β) από τα ΤΕΙ, δηλαδή τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΑΝΩΤΕΡΗ βαθμίδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του αρ. 16 Συντάγματος αποτελείται από διάφορες σχολές οι οποίες παρέχουν επαγγελματική ή άλλη ειδική εκπαίδευση, διάρκειας σπουδών μέχρι 3 έτη, σε τομείς της θρησκείας, υγείας, τέχνης, στο ναυτικό, στον τουρισμό και στη δημόσια τάξη. Από αυτές οι περισσότερες είναι διετούς ή υπερδιετούς κύκλου σπουδών.
Από τα αναγραφόμενα αντιλαμβανόμαστε ότι το πτυχίο δεν αποτελεί τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης...ανοίκει μεν στην τριτοβάθμια εκπαιδευση αλλά είναι υποδιεστερο από τα πτυχία πανεπιστημιακών και πρώην τεχνολογικών ιδρυμάτων...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 3 ημέρες
Member
Εγγραφή από: 29/09/2012 - 04:41
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 12
Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα, με βάση το Ν. 2916/2001, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίζεται σε Ανώτατη Πανεπιστη ιιιακη Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήμια, και σε Ανώτατη Τεγνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 1997/98 θεσμοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστη ιιιο (Ε.Α.Π.). Με διάταξη του Συντάγματος, η επαγγελματική και η ειδική εκπαίδευση παρέχονται επίσης και στις σχολές της Ανώτερης Βαθιιίδας Εκπαίδευσης
Ανώτερη Εκπαίδευση: Στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν στη θρησκεία, στην τέχνη, στον τουρισμό, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δημόσια τάξη. Πιο συγκεκριμένα, στις σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.
Οπότε το πτυχίο  της Αστυφυλάκων αποτελεί πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , όχι της Ανώτατης  αλλά της Ανώτερης  Εκπαίδευσης . Δεν είναι ισότιμο με ΑΕΙ  αλλά δεν είναι και το ίδιο με τα ΙΕΚ μην τρελαθούμε !! Δεν μπόρεις από κανένα ΙΕΚ να δώσεις καταταρκτήριες , ενω με την Αστυφυλάκων μπορείς να δώσεις για να μπείς σε κάποιο ΑΕΙ.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 11/02/2013 - 18:17
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 27
Ο νομο περι τριτοβαθμιας

Ο νομο περι τριτοβαθμιας εκπαιδευσης αλλαξε το 2007 αλλα εσυ συναδελφε ζεις στον δικο σου κοσμο.Σου παραθετω νομο του 2007 και εσυ αντιπαραβαλεις προγενεστερο του 2001. Λίγη γνώση δεν βλάπτει....
 
Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον Πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
β) τον Τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 10 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 11/02/2013 - 18:17
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 27
Συνεπως το πτύχιο της σχόλης

Συνεπως το πτύχιο της σχόλης αστυφυλάκων ειναι πτύχιο ανώτερης εκπαίδευσης και όχι ανώτατης γιαυτό το λόγω δεν μπορείς να συμμετέχεις σε κατατακτήριες εξετάσεις όλων των ανωτατών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλα γινεται δεκτό για συμμετοχή σε ορισμένα εξ αυτόν εν αντιθέση με τα πτυχια που προαναφέρω.

Σελίδες

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.