Εξετάσεις για αρχιφυλακες

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Εικόνα Sara13
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 18/08/2017 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
Εξετάσεις για αρχιφυλακες

Καλησπέρα!! Εφόσον πήρα την απόφαση.. Μπορείς κάποιος υπεύθυνα να μου στείλει την ύλη για αρχιφυλακες του 2019??!!?? Ευχαριστώ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 19/07/2019 - 21:16
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Ύλη 2019

Η εξεταστέα ύλη κατά μάθημα καθορίζεται ως ακολούθως:
(i).Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).
Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.
(ii).Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσαςπροκήρυξης:
Από το Γενικό Μέρος:
-      Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).
-      Ειδικοί ποινικοί νόμοι (άρθρο 12).
-      Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).
-      Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 18).
-      Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).
-      Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 32).
-      Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης (άρθρο 34).
-      Απόπειρα και συμμετοχή (άρθρα 42 έως και 48).
-      Κύριες ποινές (άρθρα 51, 52, 53 και 55).
-      Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά ( άρθρο 81Α)
-      Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 115).
-      Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).
-      Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121,126 και 127).
Από το Ειδικό Μέρος:
-      Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182Α).
-      Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 186).
-      Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207 έως και 213).
-      Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).
-      Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 232).
-      Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235, 236, 237Α, 239, 241, 242, 243, 257, 258 και 259).
-      Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και 272).
-      Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 303, 306 και 307).
-      Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315Α).
-      Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322  έως και 334).
-      Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 339, 342 έως και 345, 348 έως και 351 και 353).
-      Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 361Α, 361Β, 362, 363 και 368).
-      Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380, 381, 382).
-      Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385, 386, 386Α, 390, 392 και 394).
-      Ικανοποίηση του παθόντος ( άρθρο 406Α)
(iii).Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσαςπροκήρυξης:
- Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 27).
- Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33 και 34).
- Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36, 37, 40 έως και 45Β).
- Έγκληση (άρθρα 46 έως και 52).
- Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73).
- Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107 και 108).
- Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).
- Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165)
- Προθεσμίες  (άρθρα 166, 168 και 169).
- Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).
- Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).
- Πραγματογνώμονες (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).
- Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217, 218, 219, 221 έως και 227).
- Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236).
- Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242).
- Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).
- Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247).
- Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 και 252).
- Έρευνες (άρθρα 253, 253Α, 253Β έως και 257).
- Σύνταξη της έκθεσης και μεσεγγύηση (άρθρο 258).
- Μεσεγγύηση (άρθρο 259).
- Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 272).
- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281).
- Σύλληψη για πταίσμα (άρθρο 409).
- Άμεση εισαγωγή σε δίκη ή βεβαίωση της ταυτότητας (άρθρο 410).
- Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισματοδικείου (άρθρο 411).
- Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας  (άρθρο 412).
- Παραπομπή στην κοινή διαδικασία (άρθρο 413).
- Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση. Διαδικασία (άρθρο 414).
- Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 417 και 418).
- Κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρο 419).
- Κλήτευση των συναιτίων (άρθρο 420).
- Κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 421).
(iv).Αστυνομικό Δίκαιο(Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε ένα θέμα, το οποίο περιέχει μία ή περισσότερες ερωτήσεις από τηνακόλουθη ύλη του Αστυνομικού Δικαίου, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσαςπροκήρυξης:
 
Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -152).
- Ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων (άρθρο 14).
- Δημόσιοι υπόλογοι (άρθρο 16).
- Υποχρεωτική υπηρεσία (άρθρο 35).
- Δωσιδικία αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 40).
 
Ν.4249/2014  «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας …, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -73).
- Αποστολή (άρθρο 11).
- Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 13).
- Διοίκηση (άρθρο 36).
 
Π.δ.120/ 2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυν. Προσωπικού (Φ.Ε.Κ. Α -182).
-      Έκταση εφαρμογής (άρθρο  1).
-      Γενικά περί πειθαρχίας (άρθρο  2).
-      Γενικές Αρχές (άρθρο 3).
-      Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος (άρθρο 4).
-      Πειθαρχικές ποινές (άρθρο 5).
-      Διάρκεια πειθαρχικής ευθύνης (άρθρο 6).
-      Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων (άρθρο 7).
-      Εφαρμογές Κανόνων και Αρχών του Ποινικού Δικαίου (άρθρο  8).
-      Επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 9).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή Απόταξης (άρθρο 10).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με απόλυση (άρθρο 11).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση (άρθρο 12).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή προστίμου (άρθρο 13).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή επίπληξης (άρθρο 14).
-      Διαθεσιμότητα (άρθρο 15).
-      Θέση εκτός υπηρεσίας (17).
-      Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 21).
-      Αρμόδιοι για την  άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 22).
-      Καταγγελίες κατά των αστυνομικών (άρθρο 23).
-      Προκαταρκτική Διοικητική εξέταση (24).
-      Απ’ ευθείας κλήση προς απολογία (άρθρο 25).
-      Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη  (άρθρο 48).
-       Επανάληψη πειθαρχικής δίκης (άρθρο 49).
-      Προσφυγή κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων (άρθρο 51).
-      Αρμόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών (άρθρο  52).
-      Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων – έκτιση ποινών (άρθρο  54).
-      Διαγραφή ποινών (άρθρο 56).
 
Π.δ.27/1986 Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. Α -11).
-      Διάκριση αδειών (άρθρο 1).
-      Κανονική άδεια  (άρθρο  2).
-      Βραχεία άδεια (άρθρο  4).
-      Αναστολή- περιορισμός και ανάκληση αδειών (άρθρο 12).
-      Υπολογισμός αδειών - Ημέρες πορείας (άρθρο 16).
-      Φύλλο αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων (άρθρο 17).
-      Παράταση άδειας (άρθρο 18).
-      Ασθένεια αδειούχων (άρθρο 19).
-      Εμφάνιση αδειούχων ενώπιον δικαστηρίων (άρθρο 21).
-      Άδειες αστυνομικού προσωπικού που προσωρινά μετακινείται, μετατίθεται ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση (άρθρο 22).
-      Περιβολή αδειούχων - Παράδοση οπλισμού (άρθρο 23).
 
Π.δ.622/1985 «Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α -231).
-      Έννοια ηθικής αμοιβής (άρθρο 1).
-      Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας (άρθρο 4).
-      Αστυνομικός Σταυρός (άρθρο 5).
-      Εύφημη μνεία (άρθρο 11).
-      Ευαρέσκεια (άρθρο 12).
-      Έπαινος (άρθρο 13).
 
Π.δ.538/1989 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού του Υ.Δ.Τ.» (Φ.Ε.Κ. Α -224).
-      Όρκος αστυνομικών (άρθρο 1).
-      Κανόνες υπηρεσιακής συμπεριφοράς (άρθρο 2).
-      Γενικές υποχρεώσεις(άρθρο 3).
-      Άσκηση άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή (άρθρο  5).
-      Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρο  6).
-      Περιβολή στολής (άρθρο 7).
-      Διαμονή αστυνομικού προσωπικού στα οικήματα των Υπηρεσιών (άρθρο 17).
 
Π.δ.141/1991 «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές Ενέργειες του προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και θέματα Οργάνωσης Υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α -58).
-      Διοικητές Αστυνομικών Σταθμών (άρθρο 32).
-      Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων (άρθρο 45).
-      Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων (άρθρο 46).
-      Συγκεντρώσεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 56).
-      Επιφυλακή αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 57).
-      Αξιωματικός υπηρεσίας (άρθρο 59).
-      Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας (άρθρο 60).
-      Φρουρά κρατητηρίου (άρθρο  66).
-      Αξιωματικός επιθεώρησης  (άρθρο  82).
-      Αστυνομικό  σημειωματάριο (άρθρο  83).
-      Υποχρέωση για αναφορά ( άρθρο  84).
-      Προληπτική ενέργεια (άρθρο 94).
-      Κατασταλτική ενέργεια (άρθρο 95).
-      Αστυνομικές έρευνες (άρθρο 96).
-      Προστασία ανηλίκων (άρθρο 97).
-      Παράσταση σε δημόσια θεάματα (άρθρο 104).
-      Παράσταση σε αθλητικές εκδηλώσεις (άρθρο 105).
-      Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη (άρθρο 107).
-      Τόπος και χρόνος σύλληψης (άρθρο 108).
-      Συλλήψεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 111).
-      Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων (άρθρο 129).
-      Παράσταση της Αστυνομίας στις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις (άρθρο 130).
-      Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις (άρθρο 140).
-      Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουμένων  (άρθρο 146).
-      Δημοσιεύσεις (άρθρο 179).
 
Π.δ.254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού» (Φ.Ε.Κ. Α - 238).
-      Γενικές υποχρεώσεις (άρθρο 1).
-      Συμπεριφορά κατά την αστυνομική δράση (άρθρο 2).
-      Συμπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών (άρθρο 3).
-      Συμπεριφορά κατά την προανάκριση (άρθρο 4).
-      Εξυπηρέτηση των πολιτών (άρθρο 5).
-      Ο αστυνομικός ως δημόσιος λειτουργός (άρθρο 6).
 
Π.δ.100/2003 «Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις και λοιπές Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού» (Φ.Ε.Κ. Α -94).
-      Διαδικασία δήλωσης τόπου συμφερόντων (άρθρο 5)
-      Μεταθέσεις νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων (άρθρο 15).
-      Φύλλο πορείας (άρθρο 21).
-      Θεώρηση φύλλου πορείας ( άρθρο 22).
-      Προθεσμία αναχώρησης ( άρθρο 23).
-      Εγγραφοδιαγραφή μετακινούμενων (άρθρο 26).
 
Π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Φ.Ε.Κ. Α - 281).
-      Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 1).
-      Έδρα – αποστολή – γενική διάρθρωση (άρθρο 2).
-      Υπαγωγή, αποστολή, διάρθρωση, έδρα, τοπική αρμοδιότητα (άρθρο 36).
-        Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (άρθρο 37).
-        Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (άρθρο 38).
-Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Επιτελείου Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης (άρθρο 39).
-Αποστολή – Έδρα - Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών (άρθρο 40).
-      Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 43).
-      Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 44).
-                Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές και Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές (άρθρο 56).
-                Βοηθοί Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών και Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών (άρθρο 57).
-                Διευθυντές Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, Διευθυντές Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Υποδιευθυντές αυτών (άρθρο 58).
-      Αρμοδιότητες – καθήκοντα προσωπικού (άρθρο 60).
 
(v).Ξένες Γλώσσες (Προαιρετικά)
Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση της καλής γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-186), όπως ισχύει κάθε φορά.
Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ασκήσεις, για τις οποίες παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών:
·         Κατευθυνόμενηέκθεση.
Δίνεται ένα κείμενο με σχόλια και ζητούνται οι απόψεις του/της υποψηφίου/ας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.
·    Άσκηση κατανόησης κειμένου.
Δίνεται ένα κείμενο τριακοσίων (300) περίπου λέξεων από βιβλία ειδικά γραμμένα για τις εξετάσεις του FIRST CERTIFICATE για την αγγλική ή αντιστοίχου για τις άλλες γλώσσες ή άλλα σχετικά βιβλία. Κάτω από το κείμενο υπάρχουν περίπου πέντε (5) ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με το κείμενο. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαντηθούν και με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής. Χρόνος για απάντηση είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας.
·         Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου.
Δίνεται κείμενο διακοσίων (200) περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι/ες. Χρόνος για συμπλήρωση είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας.
·         Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο,χωρίς να αλλάξει το νόημα.
Δίνονται πέντε (5) προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους/τις υποψήφιους/ες να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις). Χρόνος για απάντηση είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 19/07/2019 - 21:16
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 4
Η εξεταστέα ύλη κατά μάθημα

Η εξεταστέα ύλη κατά μάθημα καθορίζεται ως ακολούθως:
(i).Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).
Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.
(ii).Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσαςπροκήρυξης:
Από το Γενικό Μέρος:
-      Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).
-      Ειδικοί ποινικοί νόμοι (άρθρο 12).
-      Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).
-      Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 18).
-      Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).
-      Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 32).
-      Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης (άρθρο 34).
-      Απόπειρα και συμμετοχή (άρθρα 42 έως και 48).
-      Κύριες ποινές (άρθρα 51, 52, 53 και 55).
-      Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά ( άρθρο 81Α)
-      Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 115).
-      Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).
-      Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121,126 και 127).
Από το Ειδικό Μέρος:
-      Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182Α).
-      Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 186).
-      Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207 έως και 213).
-      Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).
-      Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 232).
-      Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235, 236, 237Α, 239, 241, 242, 243, 257, 258 και 259).
-      Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και 272).
-      Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 303, 306 και 307).
-      Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315Α).
-      Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322  έως και 334).
-      Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 339, 342 έως και 345, 348 έως και 351 και 353).
-      Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 361Α, 361Β, 362, 363 και 368).
-      Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380, 381, 382).
-      Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385, 386, 386Α, 390, 392 και 394).
-      Ικανοποίηση του παθόντος ( άρθρο 406Α)
(iii).Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσαςπροκήρυξης:
- Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 27).
- Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33 και 34).
- Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36, 37, 40 έως και 45Β).
- Έγκληση (άρθρα 46 έως και 52).
- Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73).
- Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107 και 108).
- Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).
- Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165)
- Προθεσμίες  (άρθρα 166, 168 και 169).
- Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).
- Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).
- Πραγματογνώμονες (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).
- Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217, 218, 219, 221 έως και 227).
- Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236).
- Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242).
- Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).
- Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247).
- Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 και 252).
- Έρευνες (άρθρα 253, 253Α, 253Β έως και 257).
- Σύνταξη της έκθεσης και μεσεγγύηση (άρθρο 258).
- Μεσεγγύηση (άρθρο 259).
- Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 272).
- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281).
- Σύλληψη για πταίσμα (άρθρο 409).
- Άμεση εισαγωγή σε δίκη ή βεβαίωση της ταυτότητας (άρθρο 410).
- Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισματοδικείου (άρθρο 411).
- Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας  (άρθρο 412).
- Παραπομπή στην κοινή διαδικασία (άρθρο 413).
- Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση. Διαδικασία (άρθρο 414).
- Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 417 και 418).
- Κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρο 419).
- Κλήτευση των συναιτίων (άρθρο 420).
- Κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 421).
(iv).Αστυνομικό Δίκαιο(Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται σε ένα θέμα, το οποίο περιέχει μία ή περισσότερες ερωτήσεις από τηνακόλουθη ύλη του Αστυνομικού Δικαίου, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσαςπροκήρυξης:
 
Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -152).
- Ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων (άρθρο 14).
- Δημόσιοι υπόλογοι (άρθρο 16).
- Υποχρεωτική υπηρεσία (άρθρο 35).
- Δωσιδικία αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 40).
 
Ν.4249/2014  «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας …, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -73).
- Αποστολή (άρθρο 11).
- Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 13).
- Διοίκηση (άρθρο 36).
 
Π.δ.120/ 2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυν. Προσωπικού (Φ.Ε.Κ. Α -182).
-      Έκταση εφαρμογής (άρθρο  1).
-      Γενικά περί πειθαρχίας (άρθρο  2).
-      Γενικές Αρχές (άρθρο 3).
-      Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος (άρθρο 4).
-      Πειθαρχικές ποινές (άρθρο 5).
-      Διάρκεια πειθαρχικής ευθύνης (άρθρο 6).
-      Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων (άρθρο 7).
-      Εφαρμογές Κανόνων και Αρχών του Ποινικού Δικαίου (άρθρο  8).
-      Επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 9).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή Απόταξης (άρθρο 10).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με απόλυση (άρθρο 11).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση (άρθρο 12).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή προστίμου (άρθρο 13).
-      Παραπτώματα που επισύρουν ποινή επίπληξης (άρθρο 14).
-      Διαθεσιμότητα (άρθρο 15).
-      Θέση εκτός υπηρεσίας (17).
-      Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 21).
-      Αρμόδιοι για την  άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 22).
-      Καταγγελίες κατά των αστυνομικών (άρθρο 23).
-      Προκαταρκτική Διοικητική εξέταση (24).
-      Απ’ ευθείας κλήση προς απολογία (άρθρο 25).
-      Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη  (άρθρο 48).
-       Επανάληψη πειθαρχικής δίκης (άρθρο 49).
-      Προσφυγή κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων (άρθρο 51).
-      Αρμόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών (άρθρο  52).
-      Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων – έκτιση ποινών (άρθρο  54).
-      Διαγραφή ποινών (άρθρο 56).
 
Π.δ.27/1986 Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. Α -11).
-      Διάκριση αδειών (άρθρο 1).
-      Κανονική άδεια  (άρθρο  2).
-      Βραχεία άδεια (άρθρο  4).
-      Αναστολή- περιορισμός και ανάκληση αδειών (άρθρο 12).
-      Υπολογισμός αδειών - Ημέρες πορείας (άρθρο 16).
-      Φύλλο αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων (άρθρο 17).
-      Παράταση άδειας (άρθρο 18).
-      Ασθένεια αδειούχων (άρθρο 19).
-      Εμφάνιση αδειούχων ενώπιον δικαστηρίων (άρθρο 21).
-      Άδειες αστυνομικού προσωπικού που προσωρινά μετακινείται, μετατίθεται ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση (άρθρο 22).
-      Περιβολή αδειούχων - Παράδοση οπλισμού (άρθρο 23).
 
Π.δ.622/1985 «Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α -231).
-      Έννοια ηθικής αμοιβής (άρθρο 1).
-      Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας (άρθρο 4).
-      Αστυνομικός Σταυρός (άρθρο 5).
-      Εύφημη μνεία (άρθρο 11).
-      Ευαρέσκεια (άρθρο 12).
-      Έπαινος (άρθρο 13).
 
Π.δ.538/1989 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού του Υ.Δ.Τ.» (Φ.Ε.Κ. Α -224).
-      Όρκος αστυνομικών (άρθρο 1).
-      Κανόνες υπηρεσιακής συμπεριφοράς (άρθρο 2).
-      Γενικές υποχρεώσεις(άρθρο 3).
-      Άσκηση άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή (άρθρο  5).
-      Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρο  6).
-      Περιβολή στολής (άρθρο 7).
-      Διαμονή αστυνομικού προσωπικού στα οικήματα των Υπηρεσιών (άρθρο 17).
 
Π.δ.141/1991 «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές Ενέργειες του προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και θέματα Οργάνωσης Υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α -58).
-      Διοικητές Αστυνομικών Σταθμών (άρθρο 32).
-      Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων (άρθρο 45).
-      Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων (άρθρο 46).
-      Συγκεντρώσεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 56).
-      Επιφυλακή αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 57).
-      Αξιωματικός υπηρεσίας (άρθρο 59).
-      Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας (άρθρο 60).
-      Φρουρά κρατητηρίου (άρθρο  66).
-      Αξιωματικός επιθεώρησης  (άρθρο  82).
-      Αστυνομικό  σημειωματάριο (άρθρο  83).
-      Υποχρέωση για αναφορά ( άρθρο  84).
-      Προληπτική ενέργεια (άρθρο 94).
-      Κατασταλτική ενέργεια (άρθρο 95).
-      Αστυνομικές έρευνες (άρθρο 96).
-      Προστασία ανηλίκων (άρθρο 97).
-      Παράσταση σε δημόσια θεάματα (άρθρο 104).
-      Παράσταση σε αθλητικές εκδηλώσεις (άρθρο 105).
-      Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη (άρθρο 107).
-      Τόπος και χρόνος σύλληψης (άρθρο 108).
-      Συλλήψεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 111).
-      Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων (άρθρο 129).
-      Παράσταση της Αστυνομίας στις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις (άρθρο 130).
-      Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις (άρθρο 140).
-      Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουμένων  (άρθρο 146).
-      Δημοσιεύσεις (άρθρο 179).
 
Π.δ.254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού» (Φ.Ε.Κ. Α - 238).
-      Γενικές υποχρεώσεις (άρθρο 1).
-      Συμπεριφορά κατά την αστυνομική δράση (άρθρο 2).
-      Συμπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών (άρθρο 3).
-      Συμπεριφορά κατά την προανάκριση (άρθρο 4).
-      Εξυπηρέτηση των πολιτών (άρθρο 5).
-      Ο αστυνομικός ως δημόσιος λειτουργός (άρθρο 6).
 
Π.δ.100/2003 «Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις και λοιπές Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού» (Φ.Ε.Κ. Α -94).
-      Διαδικασία δήλωσης τόπου συμφερόντων (άρθρο 5)
-      Μεταθέσεις νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων (άρθρο 15).
-      Φύλλο πορείας (άρθρο 21).
-      Θεώρηση φύλλου πορείας ( άρθρο 22).
-      Προθεσμία αναχώρησης ( άρθρο 23).
-      Εγγραφοδιαγραφή μετακινούμενων (άρθρο 26).
 
Π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Φ.Ε.Κ. Α - 281).
-      Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 1).
-      Έδρα – αποστολή – γενική διάρθρωση (άρθρο 2).
-      Υπαγωγή, αποστολή, διάρθρωση, έδρα, τοπική αρμοδιότητα (άρθρο 36).
-        Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (άρθρο 37).
-        Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (άρθρο 38).
-Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Επιτελείου Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης (άρθρο 39).
-Αποστολή – Έδρα - Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών (άρθρο 40).
-      Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 43).
-      Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 44).
-                Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές και Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές (άρθρο 56).
-                Βοηθοί Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών και Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών (άρθρο 57).
-                Διευθυντές Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, Διευθυντές Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και Υποδιευθυντές αυτών (άρθρο 58).
-      Αρμοδιότητες – καθήκοντα προσωπικού (άρθρο 60).
 
(v).Ξένες Γλώσσες (Προαιρετικά)
Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση της καλής γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-186), όπως ισχύει κάθε φορά.
Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ασκήσεις, για τις οποίες παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών:
·         Κατευθυνόμενηέκθεση.
Δίνεται ένα κείμενο με σχόλια και ζητούνται οι απόψεις του/της υποψηφίου/ας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.
·    Άσκηση κατανόησης κειμένου.
Δίνεται ένα κείμενο τριακοσίων (300) περίπου λέξεων από βιβλία ειδικά γραμμένα για τις εξετάσεις του FIRST CERTIFICATE για την αγγλική ή αντιστοίχου για τις άλλες γλώσσες ή άλλα σχετικά βιβλία. Κάτω από το κείμενο υπάρχουν περίπου πέντε (5) ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με το κείμενο. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαντηθούν και με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής. Χρόνος για απάντηση είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας.
·         Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου.
Δίνεται κείμενο διακοσίων (200) περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι/ες. Χρόνος για συμπλήρωση είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας.
·         Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο,χωρίς να αλλάξει το νόημα.
Δίνονται πέντε (5) προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους/τις υποψήφιους/ες να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις). Χρόνος για απάντηση είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας.

Εικόνα Sara13
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 18/08/2017 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
Σε ευχαριστώ πολύ!!!

Σε ευχαριστώ πολύ!!!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 11 μήνες
Member
Εγγραφή από: 12/04/2012 - 14:40
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 10
Ύλη Αρχιφυλακων 2020

Γεια σας μήπως υπάρχει κάποιου η ύλη για την Αρχιφυλακων σε μορφή pdf συγκεντρωτικά με τις τελευταίες αλλαγές σε ΠΚ και ΚΠΔ;

Εικόνα dompapa
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 7 ώρες
Review Team
Εγγραφή από: 17/10/2011 - 18:31
Δημοσιεύσεις: 16
Βαθμοί: 104
Μήπως έχεις κανείς

Μήπως έχεις κανείς ενημερωμένη την ύλη σε pdf;

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.