Ιεραρχία

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 26/04/2012 - 10:30
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
Ιεραρχία

Ποιά η ιεραρχική σχέση Αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων; 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 4 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
   Οι πολιτικοί υπάλληλοι

   Οι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007 όπως τροπ. και ισχύει, Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄ 09-02-2007 και άρθρο 13 παρ. 1  Ν.4249/2014).    
   Ειδικότερα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 107, 109, 117 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 122 του Ν.3528/2007 ,Μια ανάγνωση των ανωτέρω θα σου λύσει τις απορίες.
  

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 26/04/2012 - 10:30
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
Ιεραρχία

Να το θέσω καλύτερα: Ποιά η ιεραρχική σχέση μεταξύ Αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων; 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 4 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
Τολμώ να πω πως δεν μπήκες

Τολμώ να πω πως δεν μπήκες στον κόπο να διαβάσεις την παρατιθέμενη από εμένα νομοθεσία. Ειδάλλως θα είχε απαντηθεί η ερώτησή σου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 8 μήνες
Member
Εγγραφή από: 26/04/2012 - 10:30
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 3
Ευχαριστώ που ασχολήθηκες με

Ευχαριστώ που ασχολήθηκες με το ερώτημά μου.
Αυτό όμως που δεν διευκρινίζει η νομοθεσία που αναφέρεις ή εγώ δεν καταλαβαίνω είναι ότι, όταν σε μια υπηρεσία υπηρετούν Αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, ποιος είναι αρχαιότερος;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις τυχόν διευκρινήσεις. 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 4 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 23/11/2012 - 01:18
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 123
Η αρχαιότητα υφίσταται μεταξύ

Η αρχαιότητα υφίσταται μεταξύ ομοίων, π.χ. μεταξύ αστυνομικών. Οι πολιτικοί υπάλληλοι δεν είναι αστυνομικοί, άρα δεν υπάρχει θέμα αρχαιότητας μεταξύ αυτών και των αστυνομικών. Η νομοθεσία που σου παραθέτω αναλυτικά ανάφερει , τα καθήκοντα αυτών, από ποιους ανατιθενται αυτά, πως γίνεται ο έλεγχος αυτών, από ποιόν, ποιες οι ποινές αυτών κ.ο.κ.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.