ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΝΥΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 1 μήνας
Elite Member
Εγγραφή από: 21/12/2013 - 13:12
Δημοσιεύσεις: 12
Βαθμοί: 45
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΝΥΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΚΠΔ ΜΗΝΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ο ΜΗΝΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΥΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 70 ΕΥΡΩ. ΕΑΝ Ο ΜΗΝΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΘΩΝ (ΕΓΚΑΛΩΝ) ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 50 ΕΥΡΩ (ΑΡΘΡΟ 46 ΚΠΔ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΝ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΤ ΕΓΚΛΗΣΗ Ή ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ.  ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  Η ΕΓΚΛΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 50 ευρω ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤ ΕΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.
ΜΠΟΡΕΙ ΣΑΣ  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΡΕΙ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 15/07/2011 - 20:37
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 37
Συνάδελφε ο νόμος αναφέρει

Συνάδελφε ο νόμος αναφέρει ότι απαιτείται 50αρικο για τα ΑΠΟΛΥΤΩΣ κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα. Η λέξη "απολύτως" έχει μεγάλη σημασία γιατί διαχωρίζει τα αδικήματα για τα οποία την ποινική δίωξη δικαιούται να την αιτηθεί περιοριστικώς μόνο ο παθών (εγκαλών) από αυτά που μπορεί να την ζητήσει πλέον αυτού και τρίτος (μηνυτής).
Άρα σύμφωνα με αυτά που αναφέρει ο νόμος παράβολο απαιτείται όταν:
α) ζητεί την ποινική διώξη ο άμεσα παθών από την πράξη με την κατάθεση έγκλησης για απολύτως κατ' εγκλήση διωκόμενο αδίκημα (50 ευρώ)
β) ζητεί την ποινική διώξη τρίτος (όχι παθών) με την κατάθεση μήνυσης για αυτεπάγγελτο αδίκημα (70 ευρώ).
Δεν μπορώ να καταλάβω που εξυπηρετεί η κατάθεση παραβόλου στην β) περίπτωση αφού την καταγγελία για τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε και η ποινική διώξη ασκείται "αυτόματα", αφού δεν απαιτείται να αιτηθεί ο μηνυτής την ποινική διώξη. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο οξύμωρο.    

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
Hero
Εγγραφή από: 11/06/2012 - 13:41
Δημοσιεύσεις: 49
Βαθμοί: 138
    Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ

    Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ: Το εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαταστάθηκε ως εξής: «Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εβδομήντα (70) ευρώ.» [άρθ.40 παρ.2 ν.4446/2016]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 07/10/2016 - 09:32
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 4
Καλησπέρα…

Καλησπέρα…
Σε περίπτωση που ο παθών έχει υποβάλει μήνυση για δύο κατ’ έγκληση αδικήματα (π.χ. Απειλή και Εξύβριση), πόσα παράβολα πρέπει να προσκομίσει; Ένα για το κάθε αδίκημα ή ένα παράβολο των πενήντα Ευρώ και για τα δύο;
Ευχαριστώ…

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 6 ημέρες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/09/2014 - 21:14
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 65
Να υποθέσω μιλάς για

Να υποθέσω μιλάς για περίπτωση που συμβαίνουν ταυτόχρονα τα δυο αδικήματα, απο τον ίδιο δραστη σε βάρος του ιδιου παθόντα, οπότε χρειάζεται ένα παράβολο...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 3 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 458
Α. Με το αρθρο 34 παρ 1 του

Α. Με το αρθρο 34 παρ 1 του Ν3346/2005 προστεθηκε στο αρθρο 42 του ΚΠΔ η παραγραφος 4 η οποια προεβλεπε
 
«Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού δέκα (10) ευρώ.
Το υψος του ποσού του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης» 
 
 
Β. Στη συνέχεια με το άρθρ. 69 παρ.1 Ν. 3659/2008 η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως εξής :
 
«4. Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού δέκα (10) ευρώ. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας εκδόσεως του παραβόλου, αυτό μπορεί να προσκομισθεί το βραδύτερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χωρίς να κωλύεται η ποινική διαδικασία. 
Το ύψος του ποσού του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.» 
 
Παρατηρούμε στο σημείο αυτό ότι η μοναδική αλλαγή στο εδάφιο (α) είναι η προσθήκη της φράσης  ''με ποινή το απαράδεκτο αυτής''
 
Η προσθήκη αυτή προκάλεσε τον προβληματισμό αν η ελλειψη παραβόλου στα αυτεπάγγελτα καθιστά απαράδεκτη την μήνυση και τι αρχηγείο ΕΛΑΣ απέστειλε ερώτημα στον Εισαγγελέα ΑΠ ο οποίος γνωμοδότησε οτι στα αυτεπάγγελτα η έλλειψη παραβόλου ΔΕΝ καθιστά απαράδεκτη την μήνυση
 
http://www.eisap.gr/?q=node/108
 
 
Γ. Στη συνέχεια με την ΥΑ 123827/23-12-2010 (ΦΕΚ Β’ 1991/23-12-2010) το παράβολο μήνυσης αναπροσαρμόστηκε από δέκα (10) σε εκατό (100) ευρώ.
 
 
Δ. Με το άρθρο 40 παρ.2 του Ν. 4446/2016 το εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαταστάθηκε ως εξής :
 
«4. Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εβδομήντα (70) ευρώ.» 
 
Παρατηρούμε στο σημείο αυτό ότι η μοναδική αλλαγή στο εδάφιο (α) είναι ΜΟΝΟ η ''αλλαγή ποσού''
 
Ε. Με βάση τα ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του ΑΠ με την επιφύλαξη να υπάρχει κάτι άλλο που αγνοώ

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.