ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

6 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 31/12/2018 - 19:12
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 5
ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Καλησπέρα Συνάδελφοι. Γνωρίζετε ποια είναι η διαδικασία για την κατ' εξαίρεση μετάθεση υπαστυνόμου ο οποίος έχει δύο μέλη της οικογένειάς του με αναπηρία άνω του 67% αλλά και ποιες είναι η πιθανότητες υλοποίησής της;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 μήνες 1ημέρα
Member
Εγγραφή από: 07/06/2016 - 17:46
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 27
Άρθρο 3 του ΠΔ 100/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Συνάδελφε, ανέτρεξε στο ΠΔ 100/2003. Στο άρθρο 3 αναφέρει ότι για τη μετάθεση με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) προηγούνται των υπολοίπων οι πολύτεκνοι και οι έχοντες μέλη της ίδιας οικογένειας με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Δεν είναι δυνατή για αυτή την περίπτωση έκτακτη μετάθεση. Στις αιτήσεις που γίνονται τον Φεβρουάριο κάθε έτους θα υποβάλεις την αίτηση σου με όλα τα δικαιολογητικά για τον τόπο συμφερόντων σου και θα προηγείσαι των υπολοίπων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 31/12/2018 - 19:12
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 5
Συνάδελφε δες το αρ.7 του π.δ

Συνάδελφε δες το αρ.7 του π.δ 75/2016
Άρθρο 7
Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του Π.δ. 100/2003,
όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2
του άρθρου 7 του Π.δ. 85/2011 (Α’207), αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπρο-
αχθέντες Αρχιφύλακες (άρθρο 15), να υποβάλουν αιτή-
σεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί
κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους με αντι-
κειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης
του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο
4 του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάγονται σε μία από
τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. πολύτεκνοι,
β. έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία
67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.
γ. έχοντες τρία (3) τέκνα.
Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όρ-
γανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι
αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνο-
ντας χρήση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
μόνο μία φορά».

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 7 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 26/10/2011 - 02:20
Δημοσιεύσεις: 4
Βαθμοί: 80
Συζύγου ή παιδιών αφορά

Συζύγου ή παιδιών αφορά

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 3 εβδομάδες
Member
Εγγραφή από: 31/12/2018 - 19:12
Δημοσιεύσεις: 3
Βαθμοί: 5
πατρός και αδελφού

πατρός και αδελφού

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 4 εβδομάδες 1ημέρα
Review Team
Εγγραφή από: 13/12/2013 - 03:02
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 107
ΜΟΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Π.Δ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑΠΑΡΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Π.Δ ΕΙΧΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑΞΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΔΛΔ. ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες.