Ταξί

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 24/09/2011 - 12:13
Δημοσιεύσεις: 9
Βαθμοί: 21
Ταξί

Γειά σας, γνωρίζει κάποιος αν όχημα ταξί μπορεί να μεταφέρει ασυνόδευτα εμπορεύματα από επιχείρηση; Εννοείται για τα συνήθη ταξί που μεταφέρουν επιβάτες. Αποτελεί τροχονομικη ή άλλη παράβαση; Αν το ταξί είναι ΒΟΥΛΓΑΡΊΑΣ και κάνει διέλευση από σύνορα για Ελλάδα ;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 5 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Ελπίζω να σου φανουν χρήσιμα

Ελπίζω να σου φανουν χρήσιμα
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4530 (ΦΕΚ Α' 59 30/03/2018)

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

  3.    Επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 4, με τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και λοιπών αντικειμένων, έως είκοσι (20) κιλά, εφόσον υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις μεταφοράς ασυνόδευτων δεμάτων και αντικειμένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ταξίμετρο λειτουργεί όπως και σε κάθε άλλη διαδρομή και ο οδηγός δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ασυνόδευτων αντικειμένων.

  4.    Με τα μισθωμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η μεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..
 
 
  Ν2801/2000
  Αρθρο 8

          Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων
                      δημόσιας χρήσης
 
 
    5.α. Αλλοδαπά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές επιβατών, που
επιβιβάζονται από τη χώρα προέλευσής τους με προορισμό την Ελλάδα, δεν
επιτρέπεται να παραλαμβάνουν επιβάτες από οποιοδήποτε σημείο εντός της
Ελλόδας με προορισμό εντός ή εκτός αυτής, εκτός κι αν πρόκειται για την
επιστροφή των ιδίων προσώπων που μετέφεραν κατά την είσοδό τους.

  β. Για το σκοπό αυτόν, τα πιο πάνω Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν το
διεθνές σήμα αναγνώρισής τους και οι οδηγοί επιδεικνύουν τα έγγραφα
κυκλοφορίας τους και υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση επιβατών, με πλήρη
στοιχεία τους, η οποία θεωρείται από το τελωνείο εισόδου και τηρείται
μέχρι την έξοδο του Ε.Δ.Χ. από τη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν
επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

  γ. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται:

  (αα) Με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

  (ββ) Με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος
(άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), τα οποία θα επιστρέφονται μετά την
κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής του πιο πάνω προστίμου.

  δ. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός διετίας, από τη διάπραξη της
προηγούμενης παράβασης, αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου στην Ελληνική
Επικράτεια επί μία πενταετία. Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον προϊστάμενο του τελωνείου εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή.

  ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.

ΦΕΚ Β'614/23.5.2001 Αριθ. Γ5/29480/2304
   Ελεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της
   κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των
   οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν
   στην χώρα, Αρμόδια Οργανα, Διαδιακασία είσπραξης
   προστίμων και συναφή θέματα, σύμφωνα με τις
   διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 4. και άρθ. 8 παρ. 5
   του Ν.2801/2000.
 

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.