Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

13 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 05/02/2012 - 16:16
Δημοσιεύσεις: 10
Βαθμοί: 20
Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

Γεια σας,

Εν ώρα υπηρεσίας βρήκα στο αεροδρόμιο που είχα υπηρεσία κάποια αντικείμενα μεγάλης αξίας πχ : Φωτογραφική μηχανή , κινητό , πορτοφόλι με χρήματα κλπ.

Τα έχω παραδώσει στο οικείο Τ.Α στο οποίο υπάγομαι. Δεν τα παρέδωσα σαν Τ.Α ή σαν αστυνομικός αλλα σαν "πολίτης" ...
Ον/μο , ΑΔΤ κλπ . Δεν γραφει στο δελτίο ανευρεσης πως ειμαι αστυνομικός ή πως υπηρετώ στο Τ.Α

Μου είπαν οι Αξ/Υπ πως τα δικαιούμαι σε 1 χρόνο , απο την αλλη καποιοι αλλοι μου είπαν πως δεν τα δικαιούμαι γιατί ειναι καθήκον του αστυνομικού.

Τι ισχύει τελικά ; Τα δικαιούμαι ; και αν δεν τα δικαιούμαι ποιος ο λόγος να τα παραδώσω κ μην τα πετάξω με τη λήξη της υπηρεσίας ή να μην τα δώσω σε κάποιον ιδιώτη για να τα παρει εκείνος μετα απο 1 χρόνο.

Αν δεν τα παραλάβει κανεις , ποια η τύχη τους ;
Υπάρχει κάποια νομοθεσία σχετική ;
Ευχαριστώ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

Συμπληρωματικά στα όσα αναφέρθηκαν πολύ σωστά απο τον Σάκη και σχετικά με το ερώτημα :

α) Σύμφωνα με την υπ'άριθμ 238/1965 γνμ ΝΣΚ οι διατάξεις του ΑΚ που αφορούν την ιδιοποίηση του ανευρεθέντος μετα την παρέλευση έτους εφαρμόζονται κ για τους αστυνομικούς ακόμα κ αν η ανεύρεση έλαβε χώρα κατα την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β) Σύμφωνα με το Άρθρο 1092 ΑΚ Εύρεση μέσα σε οίκημα ή άλλο δημόσιο χώρο - Εκείνος που βρήκε ένα πράγμα σε κατοικημένο κτίριο ή μέσα σε χώρο προορισμένο για τη χρήση του κοινού, έχει υποχρέωση να το παραδώσει στον κύριο του κτηρίου ή στο μισθωτή ή σ' αυτόν που έχει την εποπτεία του χώρου. Στην περίπτωση αυτή λογίζεται ευρέτης εκείνος στον οποίο παραδόθηκε το πράγμα.
Σχετ 6/1971 γνμ ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία για τα αντικέιμενα που βρίσκονται εντος του αεροδρομίου , ευρέτης θεωρείται ο κρατικός αερολιμένας κ ΟΧΙ ο πολίτης που τα βρήκε.(αυτο ισχύει για ολα τα ανευρεθέντα εντός δημοσίων κτηρίων κ οικημάτων)

γ) Σύμφωνα με το αρθρο 2 παρ. 3 κ 4 της ΚΔ 2/1985 τα ανευρεθέντα αντικείμενα παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου ανεύρεσης . Αν παραδοθούν σε αναρμόδια υπηρεσία αυτή οφείλει να τα διαβιβάσει στην αρμόδια κατα τόπον υπηρεσία.

δ) Bλέπε και την υπάριθμ 1665/1987 ΑΠ ...κατά τη διάταξη του άρθρου 376 του ΠΚ "όποιος βρίσκει χαμένο πράγμα και δεν αναγγέλει την ανεύρεση μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες στις αρχές ή στο κοινό ή στο δικαιούχο,τιμωρείται με χρηματική ποινή". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αντικειμενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήματος που είναι γνήσιας παράλειψης συνίσταται στη μη αναγγελία της ανεύρεσης μέσα σε 14 ημέρες, η παράλειψη δε αυτή τελειώνεται και το έγκλημα θεωρείται τετελεσμένο άμα παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 14 ημερών. Πριν την πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν θεμελιώνεται η αντικειμενική υπόσταση του ιδιώνυμου αυτού εγκλήματος. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος (και ενδεχόμενος αρκεί) που συνίσταται στη γνώση ότι το πράγμα που βρέθηκε είναι ξένο και δη χαμένο και στη θέληση ή αποδοχή να μην γίνει αναγγελία μέσα σε 14 ημέρες. Αν ο ευρέτης αρνηθεί την ανεύρεση και ιδιοποιηθεί παράνομα το χαμένο ξένο πράγμα που κατέχει (άρθρα 1082-1084 ΑΚ) είτε πριν είτε μετά την πάροδο των 14 ημερών τότε διαπράττει υπεξαίρεση κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ που απορροφά την παρασιώπηση ανεύρεσης, η οποία γι' αυτό είναι ατιμώρητη, υπάρχει δηλαδή φαινόμενη συρροή νόμων...

[edit time=1414681380]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

Συμπληρωματικά, επισυνάπτω την υπ΄ αριθμ. 238/1965 Γνωμ. ΝΣΚ που προαναφέρθηκε από το SREK καθώς και τρεις άλλες συναφείς με τη συζήτηση.

-SREK, η υπ΄ αριθμ. 6/1971 είναι μάλλον λάθος αναγραφή εκ παραδρομής. Αν μπορείς, διόρθωσε τον αριθμό να την αναρτήσω και αυτήν.

α) [url=https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVbGtfcnJ0YTI2RVE/view?usp=sh...Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ΄ αριθμ. 238/1965 της 30.3.1965
[/url]
β) [url=https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVbXFfMG5hTTVrMEk/view?usp=sh...Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ΄ αριθμ. 150/1989 της 7.3.1989[/url]

γ) [url=https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVV3FUZGFLR0FLVW8/view?usp=sh...Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ΄ αριθμ. 696/1986 της 10.9.1986[/url]

δ) [url=https://drive.google.com/file/d/0B8n6aRXzMkUVMUhkQUlPMWg5dGs/view?usp=sh...Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ΄ αριθμ. 375/1970 της 30.4.1970[/url]
[edit time=1414688928]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

O αριθμός γνωμοδότησης -6/1971- είναι όπως αναγράφεται στην Κ.Δ 6/1985 (σελ 43) όπου παρατίθεται ολόκληρη.
[edit time=1414691767]srek[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 05/02/2012 - 16:16
Δημοσιεύσεις: 10
Βαθμοί: 20
Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

Οκ σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις και για τα links ^_^

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

[quote name=SREK date=2014-10-30]O αριθμός γνωμοδότησης -6/1971- είναι όπως αναγράφεται στην Κ.Δ 6/1985 (σελ 43) όπου παρατίθεται ολόκληρη.
[edit time=1414691767]srek[/edit][/quote]

Οπότε πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, καθώς η υπ΄ αριθμ. 6/1971 Γνωμοδότηση ΝΣΚ αναφέρεται "...περί της ανάγκης νοσηλείας υπαλλήλου εν τω εξωτερικώ..."

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 503
Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

Γνωρίζει κάποιος πως δουλεύει η εφαρμογή στο POL απολεσθέντα-κλαπέντα-ανευρεθέντα και πότε καταχωρούμε αντικείμενα;
Και αν έχει κάποιος οδηγίες χρήσης και μπορεί ας μου τις στείλει.Ευχαριστώ!

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 6 έτη 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 14/10/2014 - 17:47
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 16
Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

SREK ευχαριστώ η απάντησή σου που αναφέρεις τα άρθρα με βοήθησε αρκετά και γλύτωσα αρκετή μουρμούρα. Τι εννοώ. Είχε έρθει μια υπάλληλος τράπεζας και μου παρέδωσε ένα κολλιέ (όχι αξίας) το οποίο είχε βρει ένας πελάτης μέσα στην τράπεζα. Μου το είπε ότι το βρηκε πελάτης και μάλιστα ο συγκεκριμένος κύριος είχε κάνει σκηνικό σχετικά με το ανευρεθέν κατηγορώντας τους υπαλλήλους ότι θα το πετάξουν. έκτοτε με είχε πάρει τηλ δυο τρεις φορές γκρινιάζοντας και κατηγορώντας τους υπαλλήλους ότι δεν έπρεπε να φέρουν αυτοί το κολιέ. Με το άρθρο 1092 Α.Κ. εγώ γλυτώνω από τσάμπα ατελείωτους διαλόγους. ΚΑΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΟΛΙΕ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ!!!!!!!!!!
ευχαριστώ και πάλι φίλε

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Ανευρεθέντα αντικείμενα απο αστυνομικούς

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1081 έως 1093 του Αστικού Κώδικα, όποιος βρήκε χαμένο πράγμα έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει έκείνον που το έχασε ή άλλο δικαιούχο ή την αστυνομική αρχή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Η παράλειψη της δήλωσης ανεύρεσης συνιστά ποινικό αδίκημα (πλημέλημμα - άρθρο 376 ΠΚ).

Ο ευρέτης δικαιούται να απαιτήσει εύρετρα από το δικαιούχο. Μετά την παρελευση ενός έτους από την ειδοποίηση της αστυνομικής αρχής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ευρέθη ο κάτοχος, ο ευρέτης αποκτά την κυριότητα του πράγματος (άρθρο 1088 ΑΚ).

Αν ο ευρέτης δεν παραλάβει το πράγμα που δικαιούται εντός της προθεσμίας που του τάσσει η αστυνομική αρχή, η κυριότητα αυτού περιέρχεται στο δήμο του τόπου που βρέθηκε (άρθρο 1091 ΑΚ).

Σχετική είναι και η ΚΔ 2/1985 «Απωλεσθέντα – Ανευρεθέντα – Κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων».

[b]* Εξαίρεση[/b] : Όποιος βρει ΔΑΤ και δεν το παραδώσει μέσα σε δέκα (10) μέρες στον κάτοχό του ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών [άρθρο 22§3 ν. 1599/1986].

[edit time=1414671878]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 09/12/2015 - 11:22
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 5
Καλημέρα σας. Επειδη με

Καλημέρα σας. Επειδη με ενδιαφέρει το θέμα με τα απολεσθέντα, μπορείτε να μου πείτε που θα βρω την κανονιστική 6/1985? Διότι ψάχνω αλλά ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής.
Αν μπορείτε μου τη στέλνετε στο [email protected]
Και μία ερώτηση. Ποια είναι η αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου ανεύρεσης? Ρωτάω διότι στη περιοχή μου υπάρχει Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας και οι συνάδελφοι εκεί, τα στέλνουν όλα σε εμάς που είμαστε Τμήμα Ασφαλείας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 5 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
η κανονιστικη ειναι η 2 του

η κανονιστικη ειναι η 2 του 85 και οχι η 6 του 85
ειναι η ΚΔ 2/1985 «Απωλεσθέντα – Ανευρεθέντα – Κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων».

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 μήνες 1 εβδομάδα
Member
Εγγραφή από: 09/12/2015 - 11:22
Δημοσιεύσεις: 2
Βαθμοί: 5
Κανονιστική 2/1985

Οκ φιλε μου, είναι η 2/1985, μαζί σου. μήπως μπορείς να μου πεις σε ποιο πρωτόκολλο να ψάξω στο αρχείο της Υπηρεσίας μου? Ή ακόμα καλύτερα μήπως μπορεις με κάποιο τρόπο να μου τη στείλεις? Εστω και φωτογραφιες. μπορει καποιος?
το email: [email protected]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 6 μήνες
Member
Εγγραφή από: 26/09/2012 - 10:54
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
ΚΔ 2/1985 "Απωλεσθέντα – Ανευρεθέντα"

Και εγω θελω την ΚΔ 2/1985 στο e-mail: [email protected]
Ευχαριστω εκ των προτέρων.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.