Απολογία κατηγορουμενου

22 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 78
Απολογία κατηγορουμενου

Οταν συντάσσουμε έκθεση σύλληψης βεβαίωσης επ αυτοφώρου πλημμελήματος ποιο ειναι το σωστό να παίρνουμε απολογία η οχι;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απολογία κατηγορουμενου

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 418 ΚΠΔ :

[i]«1. Ο ανακριτικός υπάλληλος ή το αστυνομικό όργανο που συνέλαβε το δράστη επ' αυτοφώρω έχει την υποχρέωση να τον φέρει αμέσως, ή, αν η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του δικαστηρίου, μέσα στον απόλυτα αναγκαίο για την μεταφορά χρόνο, στον αρμόδιο εισαγγελέα μαζί με την έκθεση για τη σύλληψη και τη βεβαίωση του εγκλήματος, που πρέπει υποχρεωτικά να τη συντάξει. Ο εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο αμέσως, [b]χωρίς γραπτή προδικασία[/b], στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου που συνεδριάζει την ημέρα εκείνη, το οποίο και ασχολείται αμέσως με την εκδίκαση της κατηγορίας.

Αν κατά την ημέρα αυτή δεν συνεδριάζει το αρμόδιο δικαστήριο, ορίζεται έκτακτη δικάσιμη για την ημέρα ή όταν υπάρχει απόλυτη αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου αυθημερόν, για την επόμενη ημέρα. Ο εισαγγελέας γνωστοποιεί προφορικά τα στοιχεία της κατηγορίας στον κατηγορούμενο χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση σ' αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος. Για την παραπάνω γνωστοποίηση συντάσσεται και προσαρτάται στη δικογραφία συνοπτική έκθεση που υπογράφεται από τον εισαγγελέα, το γραμματέα και τον κατηγορούμενο και σε περίπτωση ανάγκης μόνο από τον εισαγγελέα.

2. Αν το πλημμέλημα υπάγεται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και αυτό συνεδριάζει την ημέρα που τελέστηκε το πλημμέλημα στην περιφέρεια του τόπου της τέλεσης, ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του κατά την παρ. 1 προσάγεται χωρίς χρονοτριβή στο δικαστήριο, το οποίο και δικάζει αμέσως την υπόθεση που εισάγεται από τον εισαγγελέα, ο οποίος και παρίσταται στη συνεδρίαση.

3. Αν το πλημμέλημα διώκεται μόνο με έγκληση, αυτή μπορεί να υποβληθεί και προφορικά σ' εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν το δράστη αυτόφωρου εγκλήματος, οπότε η σχετική δήλωση περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη σύλληψη (άρθρ. 275 παρ. 2).»[/i]

Η σύνταξη της εν λόγω έκθεσης μπορεί να γίνει και από αστυνομικό μη ανακριτικό υπάλληλο διότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν ενεργείται προανάκριση.
[edit time=1415278529]sakis01[/edit]

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Review Team
Εγγραφή από: 07/08/2014 - 02:56
Δημοσιεύσεις: 34
Βαθμοί: 78
Απ: Απολογία κατηγορουμενου

Επομένως Σακη άνευ απολογίας.αλλα και να πάρεις δεν ειναι λάθος ετσι δεν ειναι;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Απ: Απολογία κατηγορουμενου

Είναι λάθος γιατί η διαδικασία αυτή δεν ισοδυναμεί με προανάκριση. Απόδειξη αυτού είναι ότι η έκθεση σύλληψης και βεβαίωσης επ΄αυτοφώρου πλημμελήματος συντάσσεται και από μη ανακριτικό υπάλληλο.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 6 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 09/07/2011 - 13:02
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 140
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
η διαδικασία συλληψης και βεβαίωσης επ' αυτοφώρο δεν είναι προανάκριση.
Δεν πρέπει ναλάβουμε απολογία, και βάβαια νομικά μπορεί να γίνει για όλα τα αυτόφωρα πλημ/τα, αλλα δεν θα πρέπει να γίνεται σε σοβαρά και πολύπλοκά, αφού προκειμένου να εκπληρωθούν οι αρχες της προανακριςης των αρθρων 239 και 251 του ΚΠοινΔ (ανάκριση εννοείται και προανάκριση), θα πρέει υποχρωτικά ως ανακριτικοί υπάλληλοι να κάνουμε κανονική αυτεπάγγελτη προανάκριση σε σοβαρές υποθέσεις αυτόφωρων πλημ/των.
Απλά να ξέρετε στη διαδικασία του άρθρου 418 κε της ΚΠοινΔ μπορεί να διεξάγουμε καιάλλες ανακριτικές πράξεις, όπως έκθεση κατάσχεσης, σωματικής έρευνας, έρευνας, αυτοψίας κλπ. ΕΚΤΟΣ όμως από την έκθεση σύλληψης και απολογίας κατηγορουμένου.
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Υπαστυνόμος Β' (ν.δ. 649/70)
Γ.Γ. ΕΑΥΘ, Μέλος Σ.Κ.Α.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 2 εβδομάδες
EKAM
Εγγραφή από: 13/09/2011 - 14:15
Δημοσιεύσεις: 36
Βαθμοί: 997
Διαφωνώ καθέτως φίλε

Διαφωνώ καθέτως φίλε THEOFILOS. Το άρθρο 418 ΚΠΔ αναφέρει ότι ο "...εισαγγελέας μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο αμέσως, χωρίς γραπτή προδικασία, στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου...".
 
Ως γνωστόν, κατά τον ΚΠΔ, η προδικασία χωρίζεται σε τρία τμήματα : (α) ανάκριση, (β) ανακριτικές πράξεις και (γ) διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια.
 
Οι έρευνες (σωματικές, κατ'  οίκον) και οι κατασχέσεις είναι ανακριτικές πράξεις και συνεπώς είναι τμήματα έγγραφης προδικασίας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/05/2011 - 22:56
Δημοσιεύσεις: 13
Βαθμοί: 550
Η άποψη του Σάκη σαφώς είναι

Η άποψη του Σάκη σαφώς είναι σωστη και προκύπτει από την στενή ανάλυση του νόμου πλήν όμως η στην καθημερινή πρακτική  εφαρμογή συνηθίζεται να συντάσσονται ΚΑΙ  εκθέσεις κατάσχεσης παρότι εφαρμόζεται η συνοπτική διαδικασία .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι καταλαμβανόμενες επ’αυτοφώρο  παραβάσεις του ΓΟΚ  κατά την συνοπτική διαδικασία και η κατάσχεση των εργαλείων και οχημάτων ως πειστήριων.
Τέλος την αυτή άποψη εκφράζει και ο Π. Ραφτόπουλος (Μαθήματα Ποινικής Δικονομίας σελ 298)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 έτη 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 30/08/2011 - 18:20
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 2
Ειρήνη υμίν ;)

Στα ήσσονος σημασίας πλημ/τα και πτάισματα (ναι και γι' αυτά ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία) συνηθίζεται η συνοπτική λεγόμενη διαδικασία, όπως την περιγράφει ο sakis01. Εντούτοις στα πιο πολύπλοκα και προκειμένου να είναι ευχερές για τον Εισαγγελέα να κρίνει εάν συντρέχει περίπτωση εισαγωγής της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου ή θα πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση, ή προανάκριση, θα πρέπει ο προανακριτικός υπάλληλος να εκτελέσει όλες τις επείγουσες και απαραίτητες ανακριτικές πράξεις κατ' αρθ. 243§2 ΚΠΔ. Έτσι προβαίνει σε λήψεις καταθέσεων, κατασχέσεις, πραγματογνωμοσύνες κλπ, υπό την άιρεση της μετέπειτα έγκρισης των πράξεων αυτών από τον Εισαγγελέα.
Έτσι επί παραδείγματι θα ήταν επίδειξη ραθυμίας σε ένα τροχαίο ο επιληφθείς προανακριτικός υπάλληλος να μην διενεργήσει αυτοψία συντάσσοντας τις σχετικές εκθέσεις, να μην υποβάλλει όπου χρειάζεται τους εμπλεκόμενους σε μέτρηση αλκοόλ κλπ., αλλά να παίρνει τους εμπλεκόμενους με μιά έκθεση σύλληψης και να τους οδηγεί στον Εισαγγελέα.
Το άρθρο βάσει του οποιου διενεργούνται όλες οι αστυνομικές προανακριτικές πράξεις είναι το 243 ΚΠΔ που καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/01/2018 - 13:25
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 7
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Καλησπέρα σε όλους . Μπορούμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης που εκτελούμε βάσει του 245 παρ.2 ΚΠΔ για  εμπρησμό από αμέλεια με γνωστό δράστη  να λάβουμε απολογία κατηγορουμένου χωρίς την έγγραφη παραγγελία Εισαγγελέα ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/01/2018 - 13:25
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 7
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Συγγνώμη,  δεν ανέφερα ότι είμαι ανακριτικός υπάλληλος του Π.Σ και υπηρετω στο Ανακριτικό Αθηνών. Επίσης ότι ήρθε χθες μια Εισαγγελικη οδηγία που μας εντέλλει να κάνουμε ακριβώς αυτό που αναφερω παραπάνω. Δηλαδή να λαμβάνουμε κατα την προανάκριση όχι ένορκη εξέταση του υπαιτίου για εμπρησμό απο αμέλεια αλλά απευθείας απολογία κατηγορουμένου. Στηρίζετε κάπου στον ΚΠΔ αυτό ή είναι τρόπον τινά μετέωρο? 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/01/2018 - 13:25
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 7
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Επιπλέον δεν αναφερόμαστε σε διαδικασία αυτοφώρου, αν και νομίζω είναι προφανές

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 503
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Συνάδελφε σε ποιες διαταξεις αναφερεται η οδηγια του εισαγγελεα;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/01/2018 - 13:25
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 7
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Συνάδελφε giatros, η οδηγία   αναφερεται στις περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια που έχουμε γνωστό υπαίτιο π.χ  μια νοικοκυρά που άφησε το λάδι στο τηγάνι και έπιασε φωτιά η κουζίνα της ή κάποια άλλη που άφησε αναμμένο ένα κερί ή καντήλι  κοντα σε κάποιο παράθυρο και ήρθε η κουρτίνα σε επαφή με αυτό και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σε τέτοιες και άλλες τέτοιες περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια για τις οποίες είναι γνωστός ο υπαίτιος  συνήθως συντάσσαμε δικογραφία με τη συνήθη διαδικασία, εννοείται ότι δεν κάναμε αυτόφωρο κάθε νοικοκυρά  που άθελά της βάζει μια φωτιά.   Μέχρι τώρα λοιπόν λαμβάναμε μία ένορκη κατάθεση από τη νοικοκυρά αυτή ολοκληρώναμε το φάκελο τον αποστέλλαμε στην Εισαγγελία και όταν επέστρεφε στην προκαταρκτική παίρναμε χωρίς όρκο εξηγήσεις απο την υπαίτια. Η οδηγία αυτή λοιπόν μας λέει ότι από τούδε και στο εξης  αντί να παίρνουμε ένορκη κατάθεση να παίρνουμε κατευθείαν απο τη νοικοκυρά αυτή απολογία κατηγορουμένου. 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Εσύ στην περίπτωση που

Εσύ στην περίπτωση που αναφέρεις ενεργείς προανάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 245 η οποία ουσιαστικά αποτελεί περίπτωση διενέργειας προανάκρισης της παραγράφου 1 κατ'εξαίρεση χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα. Η προανάκριση ολοκληρώνεται με την εξέταση του κατηγορουμένου. Κατηγορούμενος κατά το νέο ΚΠΔ καθίσταται ο δράστης του εγκλήματος που ερευνάται κατά το 245 παρ. 1 κ 2, η δε ιδιότητα του υπόπτου αποκτάται κατά την προκαταρκτική εξέταση. Συνεπώς η διαδικασία που ακολούσατε μέχρι πρότινος ήταν προφανώς όχι λογική καθώς κάνατε το εξής: Ενεργούσατε προανάκριση, καθιστούσατε τον κατηγορούμενο "μάρτυρα" (βάζοντάς τον να καταθέσει ενόρκως) και αναγκάζατε τον εισαγγελέα να διατάξει προκαταρκτική (γιατί η προανάκριση ουσιαστικά δεν ολοκληρώθηκε κατά τον ΚΠΔ), καθιστώντας έτσι τον κατηγορούμενο ύποπτο. Έτσι το ίδιο πρόσωπο ακολουθούσε μια όχι λογική σειρά ιδιοτήτων , με ό,τι αυτές συνεπάγονται απο άποψη δικαιωμάτων, παρά τα όσα προβλέπει ο ΚΠΔ. Το ορθόν θα ήταν , εφόσον στις περιπτώσεις αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 245παρ 2, η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα ΕΦΟΣΟΝ η προανακριση ολοκληρώθηκε κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, δηλαδή εφόσον απολογήθηκε ο κατηγορούμενος ή εφόσον αυτός κλητεύθηκε και δεν εμφανίστηκε για να απολογηθεί.
Για να είμαι ειλικρινής μου δημιουργείται η απορία (δεν ξέρω πόσες δικογραφίες έχετε υποβάλει με αυτή τη μορφή - διαδικασία) πως είναι δυνατόν να μην σας έκανε θέμα ο εισαγγελέας πολύ νωρίτερα. Καθώς εδώ δεν είναι θέμα μόνο το οτι δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 245 αλλά και το οτι δεν τηρούνται τα άρθρα περί σύλληψης και προσαγωγής στον εισαγγελέα κλπ (275 κ.ε.). Ανεξαρτήτως του πως αποφασίζετε να αντιμετωπίσετε τον δράστη που χωρίς δόλο (απο αμέλεια) κατέστει υπαίτιος ποινικού αδικήματος, ο ΚΠΔ προβλέπει ρητά πως πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτός και φυσικά ο δόλος ή η απουσία του προκύπτει με άλλη διαδικασία.  Η νοικοκυρά ανεξαρτήτως του πόσο απλά μας φαίνονται τα πράγματα καθίσταται κατηγορούμενη κατά την προανάκριση, συνεπώς έχει δικαιώματα (όπως το να λάβει γνώση των εγγράφων της δικογραφίας κλπ) τα οποία καθιστώντας τη μάρτυρα δεν της δόθηκαν και η προανάκριση κατέληξε στο γραφείο του εισαγγελέα χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπει ο ΚΠΔ (υπάρχουν εννοείται και ακυρότητες απο την παράλειψη αυτή). Άλλο το είναι νοικοκυρά και όχι κανένας κοινός εγκληματίας (κατανοητό ανθρώπινα) και άλλο το είναι κατηγορούμενη (είναι μια ιδιότητα που σημαίνει πολλά).
Δεν ξέρω, ίσως μου διαφεύγει κάτι, ίσως κατάλαβα και λάθος το όλο θέμα, νομίζω πάντως οτι ο εισαγγελέας σας καθοδηγεί με αυτό τον τρόπο γιατί παιρνει στα χέρια του δικογραφίες που αποτελούν προϊόν προανάκρισης του 245, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί , συνεπώς αδυνατεί να ασκήσει (ή όχι) ποινική δίωξη κατά το άρθρο 43 του ΚΠΔ, άρα αναγκάζεται να τις γυρίσει σε προκαταρκτική, για λόγους που θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης.
Αν κάνω λάθος διορθώστε με συνάδελφοι.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Απο την άλλη (μιας και το

Απο την άλλη (μιας και το συζητάμε) σκέφτομαι το εξής
στην περίπτωση του εμπρησμού (άρθρο 264 πκ) σε όλες τις περιπτώσεις στην αντικειμενική υπόσταση περιλαμβάνεται πάντα ένα "ΑΝ". Μια προϋπόθεση ενεργοποίησης της επιβολής ποινής. Μια προϋπόθεση υπο την οποία η πράξη αποτελεί έγκλημα. Ομοίως και στην περίπτωση της αμέλειας.
Κατά την άποψή μου ο ανακριτικός υπάλληλος (στην περίπτωση του εμπρησμού τουλάχιστον) θα διαπιστώσει τη συνδρομή της προϋπόθεσης. Θα κάνει αυτοψία και θα διαπιστώσει αν προέκυψε κίνδυνος για πράγματα ή για ανθρώπους κλπ κλπ κλπ . Δε νομίζω όμως οτι θα κρίνει και το θέμα του δόλου ή της αμέλειας, μιας και αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου.
Επειδή δεν το γνωρίζω, κάνετε προανάκριση σε κάθε περίπτωση εμπρησμού? π.χ. έχουμε πυρκαγιά σε μονοκατοικία σε προάστιο που δεν έχει άλλα σπίτια δίπλα της, όπου καταστράφηκε ολοσχερώς π.χ. ο πρώτος όροφος χωρίς να επεκταθεί παραπέρα και χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί , κίνδυνος για ξένες περιουσίες και για κανέναν άνθρωπο. Κάνετε προανάκριση?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/01/2018 - 13:25
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 7
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Kαλημερα , απαντωντας στην τελευταία ερωτησή σου, ΝΑΙ κάνουμε προανάκριση σε όλες τις περιπτωσεις, διότι αφενός πρέπει να βρεθεί η αιτία  της πυρκαγιάς αυτή απλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η έννοια του κινδύνου. Δηλαδή δεν συμφωνούν οι νομικοί (δικαστές Εισαγγελείς) εάν η έννοια του κινδύνου ταυτίζεται με τη βλάβη που τελικά συμβαίνει ή εάν ο κίνδυνος πραγματώνεται πάντοτε όταν υπάρχει μια πυρκαγιά. Επιπλέον δεν συμφωνούν στη σαφή έννοια της πυρκαγιάς  δηλαδή πότε μια φωτιά γίνεται πυρκαγιά ( δηλαδή έχει χαρακτηριστικά όπως τάση εξάπλωσης, δύσκολα να κατασβεστεί κλπ)   Πυρκαγιά είναι μια όχι συνηθισμένη φωτιά με σημαντικά μεγάλη έκταση και τάση επεκτάσεως, που να μη σβήνει εύκολα και μπορεί να καταστρέψει ξένα πράγματα σε μεγάλη έκταση ή να φέρει κίνδυνο σε άνθρωπο. Επιπροσθέτως δεν συμφωνούν ποια ακριβώς είναι τα ξένα πράγματα. Εάν είναι  τα ξένα ως προς το δράστη ή τον υπαίτιο, εάν είναι τα ξένα ώς προς το αρχικό πράγμα από το οποίο ξεκινά η φωτιά, εάν είναι τα ξένα ως προς την ιδιοκτησία του πρώτου πράγματος από το οποίο ξεκινά η φωτιά κλπ. Αν  διαβάσουμε  λοιπόν τον ορισμό του άρθρου 264 ΠΚ Εμπρησμός , θα δούμε ότι σε μία φράση μέσα υπάρχουν τρία αδιευκρίνιστα πράγματα. 1. ο όρος πυρκαγιά, 2. ο όρος κινδυνος 3 ο όρος ξένα πράγματα. Με όλες αυτές τις ασάφειες δυσκολευόμαστε πάρα πολυ κάθε φορά να ολοκληρώσουμε σωστα μια δικογραφία

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 2 εβδομάδες
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό

Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό για ανάλυση, πραγματικά. Ως προς το πρώτο ας απαντήσει και κανένας άλλος συνάδελφος , γιατί εγω μεν αυτό εφαρμόζω αλλά...... πιθανόν και να μου ξεφεύγει κάτι.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 503
Sylvester θα συμφωνησω μαζι

Sylvester θα συμφωνησω μαζι σου. Με το 245 η προανακριση ολοκληρωνεται με την απολογία του κατηγορουμένου.
Εγω προσωπικά αν είχα τέτοια περίπτωση, με γνωστό δράστη κιόλας και στα όρια του αυτοφώρου θα έπαιρνα απ'ευθείας απολογία.
Και μαρτυρική να ξεκινούσα, αν κατά την εξέταση του μάρτυρα μου προέκυπτε ενοχή του, θα διέκοπτα την μαρτυρική και θα ξεκινούσα απολογία κατηγορουμένου. Και όπως είπες sylvester να μην ξεχναμε και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/01/2018 - 13:25
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 7
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Ευχαριστω πολυ sylvester  για το ενδιαφερον και τις απαντησεις σου

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 503
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Haralabos η δραστιδα συλλαμβάνεται; Παραπέμπεται στο αυτόφωρο;

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 5 μήνες
Member
Εγγραφή από: 25/01/2018 - 13:25
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 7
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

   Καλημερα giatros. Όχι στις αμέλειες γενικα δεν κάνουμε αυτόφωρο. Μόνο σε κάποιες περιπτωσεις με πολυ μεγαλες ζημιες κλπ

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 5 μήνες 2 εβδομάδες
Veteran
Εγγραφή από: 14/06/2011 - 17:32
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 503
απολογια κατηγορουμενου στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Καλημέρα Haralabos. Δεν θα επεκταθω σε νομικές αναλύσεις και σε νομική ερμηνεία, αλλα όπως είπες και παραπάνω σε μία φράση υπάρχουν τρία αδιευκρίνιστα πράγματα και έννοιες για τις οποίες δεν συμφωνούν δικαστές και εισαγγελείς.
Οπότε και επειδή στις δουλειές μας υπάρχει και η παράβαση καθήκοντος δεν συμφωνώ με την τακτική σας, με δεδομένο ότι επιλαμβανόμαστε προανακριτικά σε όλες τις  περιπτώσεις. Με το ανωτέρω δεδομένο προσωπικά αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο, θα άφηνα το ανθρωπιστικό στην άκρη (μια γιαγια που ξέχασε το τηγάνι με το λάδι στην κουζίνα κλπ) θα έπαιρνα τον δράστη - ένοχο στο τμήμα θα ακολουθούσα την διαδικασία αυτοφώρου, με σύλληψη και απολογία και θα ενημέρωνα τον εισαγγελέα προφορικά για να αποφασίσει αυτός αν θα αφεθεί ελεύθερος. 
Εξάλλου υπάρχει και το 289 σύμφωνα με το οποίο η πράξη δεν τιμωρείται αν με τη θέλησή του ο υπαίτιος αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 1 χρήστης.