ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναρτήθηκε...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί η χαλαρότητα με την οποία η διοίκηση αποφασίζει την ανάκληση ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) από αστυνομικούς...

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως ...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

Μετά από συνεχείς συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες για το θέμα της υπηρεσίας, της μη χορήγησης ημερήσιων αναπαύσεων και της μη τήρησης...

Σελίδες